Us
linki
EN
English version
Wspudzia w zajciach dydaktycznych obejmujcych problematyk mikroskopii elektronowej skaningowej w biologii, biotechnologii i ochronie rodowiska.

Studia I i II stopnia (wykady, wiczenia)


Analiza instrumentalna, Botanika oglna, Embriologia rolin i zwierzt, Taksonomia rolin, Powierzchnie organw rolin jako marker stanu rodowiska, Metody bada komrek i tkanek rolinnych, pracownie specjalistyczne i magisterskie

Zajcia praktyczne z analizy instrumentalnej

ANALIZA INSTRUMENTALNA


wiczenie 8. Mikroskopia Elektronowa w Biologii. Skaningowa Mikroskopia Elektronowa. Kierunek: Biologia/Biotechnologia, studia dzienne i zaoczne

INFORMACJE:
Prowadzcy: dr Jagna Karcz, Pracownia Mikroskopii Elektronowej Skaningowej (SEM Lab, A-21)
e-mail: jmkarcz@us.edu.pl

Rok: III BSC, I-II MSc; semester zimowy, 3 tygodnie (zajcia oferowane kadego roku), 4ECTS
Obligatoryjno: uzupeniajcy
Forma zaliczenia: zaliczenie

Wykad (cz teoretyczna):

1. Podstawy fizyko-chemiczne mikroskopii elektronowej, historia mikroskopii elektronowej, porwnanie mikroskopii elektronowej i wietlnej, rodzaje mikroskopw elektronowych

2. Budowa i podstawowe zasady dziaania mikroskopu elektronowego skaningowego ukad prniowy mikroskopu, rodzaje emisji elektronw, analizy chemiczne w SEM)

3. Technika przygotowania materiau biologicznego do bada w SEM: utrwalanie, odwadnianie, suszenie w punkcie krytycznym CPD, napylanie, obserwacja i analiza obrazu

4. Zasady interpretacji mikrofotografii SEM

5. Przykady zastosowania SEM w nauce i technologii

Cz praktyczna:

1. Zasady pracy w laboratorium mikroskopii skaningowej, pokaz pracy mikroskopu elektronowego skaningowego

2. Etapy przygotowania prbek biologicznych (tkanki rolinne i zwierzce) do bada w mikroskopie skaningowym: utrwalenie, odwadnianie, suszenie w punkcie krytycznym CPD, napylanie metalem szlachetnym, obserwacje w mikroskopie skaningowym

3. Cyfrowa analiza obrazu SEM

4. Interpretacja obrazu SEM.


Popularyzacja nauki:


  • Festiwal Nauki i Sztuki
  • Dni Otwarte Wydziau
  • Wykady Otwarte organizowane na Wydziale Biologii
  • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i pokazy dla szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
linia
kontakt