Us
linki
EN
English version
SEM
Pracownia SEM jest jednostk wydziaow o charakterze naukowo-dydaktycznym, podleg Dziekanowi Wydziau Biologii i Ochrony rodowiska. Uczestniczy w projektach badawczych Wydziau poprzez wykonywanie bada z zakresu elektronowej mikroskopii skaningowej wraz z pen interpretacj wynikw. Pracownia wsppracuje z jednostkami spoza Wydziau i Uniwersytetu.
Laboratorium
Uniwersytet
linia
kontakt